makten

Som del av min utbildning praktiserade jag på Rydals museum och fick då möjlighet att arbeta kreativt kring begreppet makt i museets basutställning. Denna skulpturinstallation blev resultatet.