kuben

Detta verk är en skulpturinstallation i utställningen Viljans kraft som handlade om kända kvinnor i Marks kommuns historia. Verket heter Ställd på sin spets och tanken är att den vita plasten ska representera spetsdukar - handarbeten.