Detta verk är del av en grupputställning där olika konstnärer och konsthantverkare, på olika sätt, hyllade ett av våra vanligaste bruksföremål - Smörkniven. Jag valde att göra en smörkniv i smör, en installation där jag gick ur min vanliga materialsfär. Här är Bregottasken i eneträ och jag besvarar frågan, lyser lampan även när kylskåpet är stängt?